Ban kèn Giáo xứ Trung Thành hành hương La Vang (01/05/2011)

0
60

Trong tâm tình hướng về đất mẹ, Ban kèn Giáo xứ Trung Thành đã tổ chức hành hương La Vang vào ngày 01-05-2011.

Một số hình ảnh hành hương:

Ban kèn Giáo xứ Trung Thành hành hương La Vang 01-05-2011 (1) Ban kèn Giáo xứ Trung Thành hành hương La Vang 01-05-2011 (2) Ban kèn Giáo xứ Trung Thành hành hương La Vang 01-05-2011 (3) Ban kèn Giáo xứ Trung Thành hành hương La Vang 01-05-2011 (4) Ban kèn Giáo xứ Trung Thành hành hương La Vang 01-05-2011 (5) Ban kèn Giáo xứ Trung Thành hành hương La Vang 01-05-2011 (6) Ban kèn Giáo xứ Trung Thành hành hương La Vang 01-05-2011 (7) Ban kèn Giáo xứ Trung Thành hành hương La Vang 01-05-2011 (8)

Nguồn: BTT Tổng Giáo Phận Huế