Bản hợp xướng của Giáo Hạt Thành Phố, khai mạc chương trình Hoan ca tạ ơn mừng 80 năm thành lập Giáo Phận và khánh thành Nhà Chung Giáo Phận Thái Bình, đêm ngày 7/4/2016 tại sân khấu nhà chung Giáo Phận Thái Bình. Phần trích đoạn từ ghi hình trực tiếp của BTT Giới Trẻ GPTB trên YouTube.