[IMG] Rước Sắc phong lên xứ từ Chính tòa về gx Bồng Tiên (08-12-2014)

0
63

Trong niềm vui hân hoan lớn nhất trong lịch sử giáo xứ, một sự kiện hàng vạn năm mới có một. Hôm nay ngày 08/12/2014, giáo dân Tân giáo xứ Trung Thành rước “Sắc phong lên Xứ” một cách long trọng và an toàn về đến giáo xứ mẹ Bồng Tiên.

Một số hình ảnh trên hành trình rước sắc:

Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành
Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành
Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành
Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành
Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành
Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành
Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung ThànhRước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành
Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành
Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành
Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành

Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên (2)

Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên (7) Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên (8)

Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành
Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành

Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên (10) Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên (11) Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên (12) Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên (13)

Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành
Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành

Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên (15)

Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành
Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành

Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên (17)

Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành
Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành
Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành
Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành
Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành
Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành

Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên (21)

Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành
Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành
Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành
Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành

Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên (24) Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên (25)

Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành
Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành
Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành
Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành

Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên (28) Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên (29) Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên (30)

Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành
Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành
Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành
Rước Sắc phong lên Xứ từ nhà thờ Chính Tòa về gx BồngTiên-Gx Trung Thành

Link ảnh: Album Rước sắc 2014