[IMG] Rước “Sắc Phong” lên xứ từ Gx Bồng Tiên về Tân giáo xứ Trung Thành (15/12/2014)

0
68

Chiều ngày 15/12/2014, trong niềm vui phấn khởi của bà con trong và ngoài giáo xứ. Tân giáo xứ Trung Thành đã tổ chức cuộc rước long trọng và tràn đầy sự gắn kết muôn người. Mỗi khuôn mặt đều rạng rỡ, những con tim trở nên rạo rực hơn khi “SẮC PHONG LÊN XỨ” đã về đến quê hương.

Ngoài ra, với sự kiện có một không hai này, BTT Giới trẻ Giáo phận Thái Bình đã về giúp đỡ và hỗ trợ mảng TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN cho những người con xa xứ có thể hiệp thông, chia sẻ và cảm nghiệm niềm vui từ nơi xứ người.

Video trực tuyến:

Một số hình ảnh BTT đã ghi lại được:

Rước "SẮC PHONG LÊN XỨ" từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành
Rước “SẮC PHONG LÊN XỨ” từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành
"SẮC PHONG LÊN XỨ" được 2 ông trùm đón nhận về tân Giáo xứ
“SẮC PHONG LÊN XỨ” được 2 ông trùm đón nhận về tân Giáo xứ
Rước "SẮC PHONG LÊN XỨ" từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành
Rước “SẮC PHONG LÊN XỨ” từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành

Rước sắc từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành (5)

Rước "SẮC PHONG LÊN XỨ" từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành
Rước “SẮC PHONG LÊN XỨ” từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành

Rước sắc từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành (7)

Rước "SẮC PHONG LÊN XỨ" từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành
Rước “SẮC PHONG LÊN XỨ” từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành

Rước sắc từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành (9) Rước sắc từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành (10) Rước sắc từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành (11) Rước sắc từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành (12) Rước sắc từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành (13) Rước sắc từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành (14) Rước sắc từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành (15) Rước sắc từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành (16) Rước sắc từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành (17)

Rước "SẮC PHONG LÊN XỨ" từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành
Rước “SẮC PHONG LÊN XỨ” từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành
Rước "SẮC PHONG LÊN XỨ" từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành
Rước “SẮC PHONG LÊN XỨ” từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành

Rước sắc từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành (20)

Rước "SẮC PHONG LÊN XỨ" từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành
Rước “SẮC PHONG LÊN XỨ” từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành

Rước sắc từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành (22) Rước sắc từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành (23) Rước sắc từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành (24) Rước sắc từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành (25)

Rước "SẮC PHONG LÊN XỨ" từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành
Rước “SẮC PHONG LÊN XỨ” từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành
Rước "SẮC PHONG LÊN XỨ" từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành
Rước “SẮC PHONG LÊN XỨ” từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành
Rước "SẮC PHONG LÊN XỨ" từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành
Rước “SẮC PHONG LÊN XỨ” từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành

Rước sắc từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành (29)

Rước "SẮC PHONG LÊN XỨ" từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành
Rước “SẮC PHONG LÊN XỨ” từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành

Rước sắc từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành (31)

Rước "SẮC PHONG LÊN XỨ" từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành
Rước “SẮC PHONG LÊN XỨ” từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành
Rước "SẮC PHONG LÊN XỨ" từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành
Rước “SẮC PHONG LÊN XỨ” từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành
Rước "SẮC PHONG LÊN XỨ" từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành
Rước “SẮC PHONG LÊN XỨ” từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành

Rước sắc từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành (34)

Rước "SẮC PHONG LÊN XỨ" từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành
Rước “SẮC PHONG LÊN XỨ” từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành
Rước "SẮC PHONG LÊN XỨ" từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành
Rước “SẮC PHONG LÊN XỨ” từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành
Rước "SẮC PHONG LÊN XỨ" từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành
Rước “SẮC PHONG LÊN XỨ” từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành
Rước "SẮC PHONG LÊN XỨ" từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành
Rước “SẮC PHONG LÊN XỨ” từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành
Rước "SẮC PHONG LÊN XỨ" từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành
Rước “SẮC PHONG LÊN XỨ” từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành
Rước "SẮC PHONG LÊN XỨ" từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành
Rước “SẮC PHONG LÊN XỨ” từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành

Rước sắc từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành (41) Rước sắc từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành (42)

Rước "SẮC PHONG LÊN XỨ" từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành
Rước “SẮC PHONG LÊN XỨ” từ Gx Bồng Tiên về Tân Giáo xứ Trung Thành