Nghe Radio tin tức Giáo hội Hoàn vũ trực tuyến 24h/24h

0
187

Chương trình phát thanh 24h/24h trên Internet của Ban Việt Ngữ – Đài Radio Vatican và Đài phát thanh Chân Lý Á Châu tại Philippines

Nghe trực tiếp 

Radio Tòa Thánh Vatican Việt Ngữ

 

Web Radio Tòa Thánh Vatican Việt Ngữ

Nguồn: http://vi.radiovaticana.va/

***************************************************

Nghe trực tiếp 

Đài Radio Chân Lý Á Châu tại Philippines

 

************************
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 24/24 TRÊN INTERNET
BAN VIỆT NGỮ – ĐÀI PHÁT THANH CHÂN LÝ Á CHÂU
TẠI PHILIPPINES
Thời gian Nội dung chương trình
0000 – 0030 Giờ Lòng Chúa Thương Xót
0030 – 0100 Học hỏi Kinh thánh
0100 – 0130 Câu chuyện gia đình
0130 – 0200 Nói với giới trẻ
0200 – 0300 Thánh ca
0300 – 0330 Lẽ Sống
0330 – 0400 Đạo lý cho thiên niên kỷ mới
0400 – 0430 Học hỏi Kinh thánh
0430 – 0500 Phút cầu nguyện
0500 – 0530 Bài giảng Chúa nhật
0530 – 0600 Câu chuyện gia đình
0600 – 0630 Kinh Truyền tin và Kinh Mân côi
0630 – 0700 Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn
0700 – 0730 Lẽ Sống
0730 – 0800 Nói với giới trẻ
0800 – 0830 Học hỏi Kinh thánh
0830 – 0930 Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn
0930 – 1000 Bài giảng Chúa nhật
1000 – 1030 Đạo lý cho thiên niên kỷ mới
1030 – 1100 Phút cầu nguyện
1100 – 1130 Tin tức và thời sự
1130 – 1200 Câu chuyện gia đình
1200 – 1230 Kinh Truyền tin và Kinh Mân côi
1230 – 1330 Thánh ca
1330 – 1400 Phát lại Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn
1400 – 1430 Nói với giới trẻ
1430 – 1500 Lẽ Sống
1500 – 1530 Giờ Lòng Chúa Thương Xót
1530 – 1600 Tin tức và thời sự
1600 – 1630 Phút cầu nguyện
1630 – 1700 Học hỏi Kinh thánh
1700 – 1730 Bài giảng Chúa nhật
1730 – 1800 Phát lại Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn
1800 – 1830 Lẽ Sống
1830 – 1900 Đạo lý cho thiên niên kỷ mới
1900 – 1930 Nói với giới trẻ
1930 – 2000 Câu chuyện gia đình
2000 – 2100 Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn
2100 – 2130 Giờ Lòng Chúa Thương Xót
2130 – 2200 Đạo lý cho thiên niên kỷ mới
2200 – 2300 Phát lại Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn
2300 – 2330 Bài giảng Chúa nhật
2330 – 0000 Phút cầu nguyện

Nghe Trực Tiếp Trong Giờ Phát Thanh (MP3):

Nghe Trực Tiếp 24H (Phát thanh liên tục 24 giờ)
Nghe Trực Tiếp 1 (06:30-06:57 giờ VN; 23:30-23:57 giờ UTC)
Nghe Trực Tiếp 2 (08:30-09:27 giờ VN; 01:30-02:27 giờ UTC)
Nghe Trực Tiếp 3 (17:30-18:27 giờ VN; 10:30-11:27 giờ UTC)
Nghe Trực Tiếp 4 (20:00-20:27 giờ VN; 13:00-13:27 giờ UTC)

Nghe lại những Chương Trình cũ đã Phát Thanh trong thời gian qua:

Nghe lại những Chương Trình đã Phát Thanh trong những năm qua (MP3)
Nghe lại những Chương Trình đã Phát Thanh trong những năm qua (Real Audio)
Thưởng Thức những Chương Trình Video
Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm A, B, C
Nghe lại những Chương Trình đặc biệt trước năm 2004
Thưởng Thức Ca Nhạc
Radio Vatican  –  VietCatholic News –  Ánh Sáng Tin Mừng –  Giờ Của Mẹ