Vào lúc 18g00 chiều nay (27.8.2015), một cuộc rước long trọng khởi đầu cho thánh lễ Tạ Ơn diễn ra tại Giáo xứ Trung Thành – Giáo hạt Thành phố – nhân dịp giáo xứ này ra mắt xứ đoàn TNTT (Thiếu Nhi Thánh Thể).

 Đến tham dự thánh lễ, chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của cha cố Vinc. Đỗ Cao Thăng – chánh xứ An Châu, cha Đaminh Bùi Thế Truyền – Chánh xứ Trung Thành và cha Giuse Nguyễn Văn Tuyên – Tuyên úy TNTT giáo phận. Cùng với qúy cha và quý thầy trợ úy, đặc biệt, trong thánh lễ, chúng tôi còn nhận thấy có sự góp mặt của khá đông quý Huynh trưởng và Dự trưởng đến từ các giáo xứ: Chính Tòa, Bồng Tiên, Hoàng Xá, An Châu, Đông A, Nguyệt Lãng, Trại Gạo… đến để chung vui và chúc mừng cho 155 đoàn sinh tuyên hứa hôm nay.

Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh – Giáo xứ Trung Thành

Ra mắt xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành (10)

Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh – Giáo xứ Trung Thành

Ra mắt xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành (12)

Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh – Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh – Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh – Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh – Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh – Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh – Giáo xứ Trung Thành

Ra mắt xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành (19)

Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh – Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh – Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh – Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh – Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh – Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh – Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh – Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh – Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh – Giáo xứ Trung Thành

Ra mắt xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành (29)

Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh – Giáo xứ Trung Thành

Ra mắt xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành (31) Ra mắt xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành (32) Ra mắt xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành (33) Ra mắt xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành (34) Ra mắt xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành (35) Ra mắt xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành (36) Ra mắt xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành (37) Ra mắt xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành (38) Ra mắt xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành (39) Ra mắt xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành (40) Ra mắt xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành (41) Ra mắt xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành (43) Ra mắt xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành (44)

Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh – Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh – Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh – Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh – Giáo xứ Trung Thành

Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành

Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh – Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh – Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành
Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh – Giáo xứ Trung Thành

Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Stêphanô Vinh - Giáo xứ Trung Thành