Thư mục vụ 2017

0
106

Thư của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Chính toà Giáo phận Thái Bình gửi cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Thái Bình

thumucvu2016-2017_11thumucvu2016-2017_22thumucvu2016-2017_33