Phối hợp truyền thông:
BTT Giới Trẻ Giáo Phận Thái Bình – BTT Giáo Phận Thái Bình .

[Trailer] Mừng 80 Năm Thành Lập và Cắt Băng Khánh Thành Nhà Chung Giáo Phận Thái Bình (1936-2016)
thực hiện : BTT Giới Trẻ Giáo Phận Thái Bình
—————————————
Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh youtube BTT GIới Trẻ Giáo Phận Thái Bình.
Và Website : http://giaoxutrungthanh.com/

Chi tiết chương trình Đại Lễ tại đây: Chương Trình Đại Lễ 80 Năm

Thiep khanh thanh Nha Chung Thai Binh sua mt 1 quy cha dong huong

[Trailer] 80 Năm Thành Lập và Cắt Băng Khánh Thành Nhà Chung Giáo Phận Thái Bình (1936-2016)

0
125

Phối hợp truyền thông:
BTT Giới Trẻ Giáo Phận Thái Bình – BTT Giáo Phận Thái Bình .

[Trailer] Mừng 80 Năm Thành Lập và Cắt Băng Khánh Thành Nhà Chung Giáo Phận Thái Bình (1936-2016)
thực hiện : BTT Giới Trẻ Giáo Phận Thái Bình
—————————————
Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh youtube BTT GIới Trẻ Giáo Phận Thái Bình.
Và Website : http://giaoxutrungthanh.com/

Chi tiết chương trình Đại Lễ tại đây: Chương Trình Đại Lễ 80 Năm

Thiep khanh thanh Nha Chung Thai Binh sua mt 1 quy cha dong huong