[IMG] Đêm hoan ca Tạ ơn – mừng Tân giáo xứ Trung Thành (15/12/2014)

0
183
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành

Chương trình Hoan ca tạ ơn – mừng Tân Giáo xứ Trung Thành đã được tổ chức vào tối ngày 15/12/2014 sau khi cử hành đoàn rước trọng thể Rước Sắc Phong Lên Hàng Giáo Xứ từ giáo xứ mẹ Bồng Tiên.

Đêm giao lưu văn nghệ có sự nỗ lực nhiệt thành tham gia của các giáo xứ và giáo họ lân cận như: Tân giáo xứ Đông A, giáo xứ mẹ Bồng Tiên, giáo xứ An Châu, Giáo xứ Hoàng Xá, Giáo xứ Trại Gạo, Giáo xứ An Lạc…

Niềm vui nối tiếp niềm vui, với sự yêu mến về giáo xứ nhỏ bé, các bạn thuộc nhóm SVCG Thái Bình đang học tập tại Hà Nội đã viết lên ca khúc “TRUNG THÀNH TRONG TÔI“.

Bài hát là món quà đặc biệt của bạn Peter. Đặng Đình Quynh dành tặng cho Giáo xứ chúng ta nhân dịp đặc biệt này, Quynh đã đạt thủ khoa năm 2014 của Nhạc viện Hà Nội.

Đây thực sự là món quà rất đặc biệt cho mỗi người con giáo xứ, xin chân thành cảm ơn Quynh về những tình cảm mà bạn đã dành cho Tân giáo xứ

Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành

Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ Trung Thành (3) Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ Trung Thành (4) Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ Trung Thành (5)

Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành

Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ Trung Thành (9)

Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành

Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ Trung Thành (11)

Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành

Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ Trung Thành (13)

Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành

Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ Trung Thành (16) Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ Trung Thành (17)

Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành

Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ Trung Thành (20)

Ca sĩ Peter. Đặng Đình Quynh đang thể hiện bài hát "TRUNG THÀNH TRONG TÔI" do anh tự sáng tác
Ca sĩ Peter. Đặng Đình Quynh đang thể hiện bài hát “TRUNG THÀNH TRONG TÔI” do anh tự sáng tác
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành

Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ Trung Thành (29)

Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hoan ca tạ ơn mừng Tân Giáo xứ và khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung Thành
Hỗ trợ trực tuyến: Ban truyền thông Giới Trẻ Giáo Phận Thái Bình
Hỗ trợ trực tuyến: Ban truyền thông Giới Trẻ Giáo Phận Thái Bình