Phụng vụ công giáo theo âm lịch.

0
79

Tháng giêng ăn Tết ở nhà

Tháng hai ngắm đứng, tháng ba ra Mùa.

Tháng tư tập trống rước hoa,

Kết đèn làm Tạm, chầu giờ tháng Năm.

Tháng sáu, kiệu ảnh Lái Tim,

Tháng bảy chung tiền đi lễ Phú Nhai.

Tháng tám Đức  Mẹ  Sầu  Bi,

Đó  là  lễ  kính  quan  thầy  xứ  ta.

Tiếp  theo  chầu  lượt  Trung  Thành

Trở về tháng chín xem nơi chồng mồ

Tháng mười mua giấy sao tua,

Bà  con  công  giáo  đón  mừng  Giáng  Sinh.

Mỹ  Đức  thuộc  xứ  chúng  mình,

Quan  thầy  Mẹ  Chúa, tháng  mười  một  âm.

Mười  hai  là  tháng  cuối  năm,

Dân  ta  đón  tết  lại  vào  mùa  chay.

 

Chú thích: Mùa ngắm đứng chính là Mùa chay thường rơi vào cuối tháng 3 dương lịch. Tháng Hoa vào tháng 5. Tháng Trái tim là tháng 7. Lễ đầu dòng ở Bùi Chu vào 8-8. Quan thầy xứ ta thường vào tháng 8 âm lịch,  ngay sau đó là chầu lượt.  Lễ cầu hồn thường cuối tháng 9 âm ( tìm nơi chôn mồ). Tháng 10 âm là đến noel, mua giấy làm sao để đón Giáng sinh vào 25-12. 01-01 là quan thầy họ Mỹ Đức,  thường vào tháng 11 âm lịch.