Thánh lễ An táng Ông Cố Phêrô Chu Văn Thinh

0
266

Hôm nay (ngày 8.2.2017), vào hồi 9h00, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình chủ sự thánh lễ an táng ông cố Phêrô Chu Văn Thinh tại nhà thờ giáo họ Đồng Vân, giáo xứ Đồng Quan, giáo hạt Kiến Xương.

Giáo phận Thái Bình

Đồng tế với Đức cha, có cha Tổng quyền Dòng Đức Mẹ Đồng Công, cha tổng đại diện GPTB, cha đại diện GPTB tại miền nam, quý cha của Tỉnh Dòng, quý cha trong và ngoài Gp.Thái Bình. Hiện diện và hiệp thông trong thánh lễ, có gia đình, huyết tộc, linh tông của cha Gioan Chu Văn Yên, quý tu sĩ nam nữ cùng với quý thầy phó tế và rất đông giáo dân từ khắp nơi về tham dự thánh lễ.

Giáo phận Thái Bình

Đức cha Phêrô đã chia sẻ với cộng đoàn phụng vụ, chỉ mấy ngày trước Tết Đức cha và quý cha ở Nhà chung đến chúc tuổi và gặp ông cố vẫn vui vẻ, nhưng nay ông cố đã ra đi.

Giáo phận Thái Bình

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Gioan Chu Văn Yên đại diện gia đình nói những lời tri ân Đức cha Phêrô, cha Tổng quyền, cha Giám tỉnh, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn tham dự lễ. Cha Gioan cũng cám ơn quý ân nhân xa gần đã gọi điện phân ưu, gửi vòng hoa kính viếng ông cố Phêrô. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ và quý ân nhân, thân nhân xa gần.

Giáo phận Thái Bình

Sau phần cám ơn của Cha Gioan là cha Đaminh Trương Văn Thụy – chánh xứ Đồng Quan chủ sự nghi thức phó dâng và từ biệt ông cố Phêrô, trước khi cộng đoàn đưa linh cữu ra nơi an nghỉ trong lòng đất mẹ.

Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục Sinh, xin tiếp tục cầu nguyện cho ông cố Phêrô sớm được đoàn tụ với các thánh trên thiên quốc mà ca tụng tình yêu Chúa cho đến muôn muôn đời.

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình