Văn Thư Bổ Nhiệm của TGMTB.

0
298

Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám Mục Giáo Phận Thái Bình đã bổ nhiệm các cha vào giáo vụ mới. Ngày 30 tháng 12 năm 2016, các Cha đã nhận Văn Thư và chính thức thi hành giáo vụ.

 1. Cha Augustinô Đỗ Duy Đại, phục vụ tại Tòa Giám Mục Thái Bình.
 2. Cha Micae Nguyễn Văn Đô, phục vụ tại Tòa Giám Mục Thái Bình.
 3. Cha Giuse Trần Văn Hoạt (Xuân Hùng), phục vụ tại Tòa Giám Mục Thái Bình.
 4.  Cha Giuse Nguyễn Đình Huỳnh, phục vụ tại Tòa Giám Mục Thái Bình.
 5.  Cha Phêrô Nguyễn Đình Lâm, phục vụ tại Tòa Giám Mục Thái Bình.
 6.  Cha Giuse Phạm Đức Bình, Quản nhiệm Giáo Xứ Bạch Long.
 7. Cha Đaminh Nguyễn Văn Đạm, Chánh xứ Vân Am.
 8. Cha Vinhsơn Nguyễn Quốc Hoàn, Phụ tá Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót Bác Trạch
 9.  Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hoàng, Quản nhiệm Giáo xứ Danh Giáo.
 10.  Cha Gioakim Đặng Văn Hội, Chánh xứ Hữu Vy.
 11.  Cha Vinhsơn Trần Văn Hùng, Quản nhiệm Giáo Xứ Hoàng Xá.
 12.  Cha Anton Nguyễn Văn Hiện,  Quản nhiệm Giáo xứ Trung Châu.
 13.  Cha Vinhsơn Trịnh Xuân Phong,  Quản nhiệm Giáo Xứ Ngô Xá.
 14.  Cha Anton Tô Duy Lâm, Quản nhiệm Giáo xứ Khúc Mai.
 15.  Cha Gap-ri-en M. Nguyễn Hoàng Long, Cmc, Quản nhiệm Giáo xứ Cam Châu.
 16.  Cha Đaminh Đặng Hữu Nghị, Quản nhiệm Giáo xứ Dương Cước .
 17.  Cha Giuse Bùi Đình Nguyện, Chánh xứ Tân Mỹ.
 18.  Cha Giuse Phạm Đình Tám, Quản nhiệm Giáo Xứ Tân Hưng.
 19.  Cha Giuse Trần Văn Thực, Chánh xứ Tràng Lũ.
 20.  Cha Đaminh Nguyễn Văn Vực, Quản nhiệm Giáo xứ Trà Vy.
 21. Cha Phêrô Verona Trần Văn Cẩm, Op , Quản nhiệm Giáo Xứ Đại Điền.
 22. Cha Đaminh Nguyễn Văn Thảo, Quản hạt, hạt Nam Tiền Hải, Chánh xứ Trung Đồng, Quản nhiệm giáo xứ Minh Nghĩa.

Một số hình ảnh trong buổi lễ:

nhamchuc_2629-jpg

nhamchuc_2580-jpgnhamchuc_2605-jpgnhamchuc_2649-jpgnhamchuc_2652-jpgnhamchuc_2679-jpgnhamchuc_2742-jpg